XVG sang XRP Giao dịch

Hiện không có

Về Verge

 • Tên Verge

 • Biểu tượng XVG

 • Nguồn cung lưu thông 16 509 909 000 $

 • Nguồn cung tối đa 16 555 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 355

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 943 991 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,55 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 12 %

Về Ripple

 • Tên Ripple

 • Biểu tượng XRP

 • Nguồn cung lưu thông 49 377 588 000 $

 • Nguồn cung tối đa 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 7

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 157 520 400 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,75 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,5 %

XVG sang XRP Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp