logo-big

BTC sang ADD Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin

 • Tên: Bitcoin

 • Biểu tượng: BTC

 • Nguồn cung lưu thông: 19 219 506 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1

 • Lưu lượng trong 24h qua: 23 989 979 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,58 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,8 %

Về Add.xyz

 • Tên: Add.xyz

 • Biểu tượng: ADD

 • Nguồn cung lưu thông: 0 $

 • Nguồn cung tối đa: 19 272 000 $

 • Xếp hạng cmc: 4 963

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 662 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,8 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp