logo-big

XVG sang CKB Giao dịch

Hiện không có

Về Verge

 • Tên: Verge

 • Biểu tượng: XVG

 • Nguồn cung lưu thông: 16 514 567 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 16 555 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 377

 • Lưu lượng trong 24h qua: 625 397 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,75 %

Về Nervos Network

 • Tên: Nervos Network

 • Biểu tượng: CKB

 • Nguồn cung lưu thông: 33 340 069 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 197

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 029 162 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,4 %

XVG sang CKB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp