logo-big

ZIL so với SC so sánh

Hiện không có

Về ZIL

 • Tên: Zilliqa

 • Biểu tượng: ZIL

 • Nguồn cung lưu thông: 13 341 361 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 82

 • Lưu lượng trong 24h qua: 48 629 764 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2 %

Về SC

 • Tên: Siacoin

 • Biểu tượng: SC

 • Nguồn cung lưu thông: 52 056 713 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 140

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 036 188,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,81 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan