logo-big

XTZ sang ZEC Giao dịch

Hiện không có

Về Tezos

 • Tên: Tezos

 • Biểu tượng: XTZ

 • Nguồn cung lưu thông: 924 903 020 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 51

 • Lưu lượng trong 24h qua: 22 512 945 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 11 %

Về Zcash

 • Tên: Zcash

 • Biểu tượng: ZEC

 • Nguồn cung lưu thông: 16 229 931 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 60

 • Lưu lượng trong 24h qua: 61 596 146 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,37 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,66 %

XTZ sang ZEC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp