XTZ sang ETH Giao dịch

Hiện không có

Về Tezos

 • Tên Tezos

 • Biểu tượng XTZ

 • Nguồn cung lưu thông 905 470 820 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 38

 • Lưu lượng trong 24h qua 50 818 031 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,7 %

Về Ethereum

 • Tên Ethereum

 • Biểu tượng ETH

 • Nguồn cung lưu thông 121 993 030 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 2

 • Lưu lượng trong 24h qua 15 720 352 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 12 %

XTZ sang ETH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp