logo-big

VIB sang TRX Giao dịch

Hiện không có

Về Viberate

 • Tên: Viberate

 • Biểu tượng: VIB

 • Nguồn cung lưu thông: 199 635 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 670

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 282 480 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,79 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -9,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -19 %

Về Tron

 • Tên: Tron

 • Biểu tượng: TRX

 • Nguồn cung lưu thông: 92 340 989 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 15

 • Lưu lượng trong 24h qua: 353 022 030 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,49 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,1 %

VIB sang TRX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp