logo-big

UNI sang AXS Giao dịch

Hiện không có

Về Uniswap

 • Tên: Uniswap

 • Biểu tượng: UNI

 • Nguồn cung lưu thông: 762 209 330 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 17

 • Lưu lượng trong 24h qua: 77 794 334 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,5 %

Về Axie Infinity

 • Tên: Axie Infinity

 • Biểu tượng: AXS

 • Nguồn cung lưu thông: 100 564 110 $

 • Nguồn cung tối đa: 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 52

 • Lưu lượng trong 24h qua: 140 210 190 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,44 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 19 %

UNI sang AXS Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp