logo-big

UNI sang AAVE Giao dịch

Hiện không có

Về Uniswap

 • Tên: Uniswap

 • Biểu tượng: UNI

 • Nguồn cung lưu thông: 762 209 330 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 17

 • Lưu lượng trong 24h qua: 115 172 360 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 11 %

Về Aave

 • Tên: Aave

 • Biểu tượng: AAVE

 • Nguồn cung lưu thông: 14 093 193 $

 • Nguồn cung tối đa: 16 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 48

 • Lưu lượng trong 24h qua: 58 531 621 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,71 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 10 %

UNI sang AAVE Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp