logo-big

WAX so với BTC so sánh

Hiện không có

Về WAX

 • Tên: WAX

 • Biểu tượng: WAX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 300 029 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 157

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 782 310,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,7 %

Về BTC

 • Tên: Bitcoin

 • Biểu tượng: BTC

 • Nguồn cung lưu thông: 19 228 306 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1

 • Lưu lượng trong 24h qua: 20 757 719 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan