logo-big

UMA sang ADD Giao dịch

Hiện không có

Về UMA

 • Tên: UMA

 • Biểu tượng: UMA

 • Nguồn cung lưu thông: 68 947 415 $

 • Nguồn cung tối đa: 101 172 570 $

 • Xếp hạng cmc: 163

 • Lưu lượng trong 24h qua: 10 504 132 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,32 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4 %

Về Add.xyz

 • Tên: Add.xyz

 • Biểu tượng: ADD

 • Nguồn cung lưu thông: 0 $

 • Nguồn cung tối đa: 19 272 000 $

 • Xếp hạng cmc: 5 825

 • Lưu lượng trong 24h qua: 617 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,68 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp