logo-big

SFP sang EGLD Giao dịch

Hiện không có

Về SafePal

 • Tên: SafePal

 • Biểu tượng: SFP

 • Nguồn cung lưu thông: 108 166 670 $

 • Nguồn cung tối đa: 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 332

 • Lưu lượng trong 24h qua: 20 226 084 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -9,9 %

Về Elrond

 • Tên: Elrond

 • Biểu tượng: EGLD

 • Nguồn cung lưu thông: 23 759 843 $

 • Nguồn cung tối đa: 31 415 926 $

 • Xếp hạng cmc: 40

 • Lưu lượng trong 24h qua: 17 268 262 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,3 %

SFP sang EGLD Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp