logo-big

ROSE sang SFP Giao dịch

Hiện không có

Về Oasis Network

 • Tên: Oasis Network

 • Biểu tượng: ROSE

 • Nguồn cung lưu thông: 5 725 718 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 107

 • Lưu lượng trong 24h qua: 13 856 893 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,37 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,5 %

Về SafePal

 • Tên: SafePal

 • Biểu tượng: SFP

 • Nguồn cung lưu thông: 324 402 080 $

 • Nguồn cung tối đa: 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 144

 • Lưu lượng trong 24h qua: 28 968 081 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,32 %

ROSE sang SFP Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp