logo-big

POWR sang IOTX Giao dịch

Hiện không có

Về Power Ledger

 • Tên: Power Ledger

 • Biểu tượng: POWR

 • Nguồn cung lưu thông: 485 339 140 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 193

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 992 674 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,5 %

Về IoTeX

 • Tên: IoTeX

 • Biểu tượng: IOTX

 • Nguồn cung lưu thông: 9 540 779 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 115

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 984 951 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,49 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,9 %

POWR sang IOTX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp