AVAX so với NEO so sánh

Hiện không có

Về AVAX

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 944 280 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 13

 • Lưu lượng trong 24h qua 387 877 490 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,047 %

Về NEO

 • Tên Neo

 • Biểu tượng NEO

 • Nguồn cung lưu thông 70 538 831 $

 • Nguồn cung tối đa 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 63

 • Lưu lượng trong 24h qua 49 115 896 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,68 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan