ZEN sang XMR Giao dịch

Hiện không có

Về Horizen

 • Tên Horizen

 • Biểu tượng ZEN

 • Nguồn cung lưu thông 12 697 144 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 125

 • Lưu lượng trong 24h qua 34 632 967 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 10 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 27 %

Về Monero

 • Tên Monero

 • Biểu tượng XMR

 • Nguồn cung lưu thông 18 159 303 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 29

 • Lưu lượng trong 24h qua 154 156 240 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 7,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,9 %

ZEN sang XMR Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp