logo-big

HIVE so với SOL so sánh

Hiện không có

Về HIVE

 • Tên: Hive

 • Biểu tượng: HIVE

 • Nguồn cung lưu thông: 461 079 220 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 156

 • Lưu lượng trong 24h qua: 11 601 550 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,31 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 19 %

Về SOL

 • Tên: Solana

 • Biểu tượng: SOL

 • Nguồn cung lưu thông: 373 408 320 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 11

 • Lưu lượng trong 24h qua: 671 701 930 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan