logo-big

POND sang WRX Giao dịch

Hiện không có

Về Marlin

 • Tên: Marlin

 • Biểu tượng: POND

 • Nguồn cung lưu thông: 5 033 753 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 369

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 601 673 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,95 %

Về WazirX

 • Tên: WazirX

 • Biểu tượng: WRX

 • Nguồn cung lưu thông: 381 856 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 278

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 275 427 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,44 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,7 %

POND sang WRX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp