POND sang FTM Giao dịch

Hiện không có

Về Marlin

 • Tên Marlin

 • Biểu tượng POND

 • Nguồn cung lưu thông 3 906 753 100 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 415

 • Lưu lượng trong 24h qua 7 895 677 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -4,7 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -10 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -11 %

Về Fantom

 • Tên Fantom

 • Biểu tượng FTM

 • Nguồn cung lưu thông 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 54

 • Lưu lượng trong 24h qua 219 752 440 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,44 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,88 %

POND sang FTM Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp