logo-big

XLM so với RVN so sánh

Hiện không có

Về XLM

 • Tên: Stellar

 • Biểu tượng: XLM

 • Nguồn cung lưu thông: 25 483 278 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc: 25

 • Lưu lượng trong 24h qua: 191 962 930 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,39 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,5 %

Về RVN

 • Tên: Ravencoin

 • Biểu tượng: RVN

 • Nguồn cung lưu thông: 11 738 814 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 85

 • Lưu lượng trong 24h qua: 18 689 399 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,068 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan