logo-big

BTT sang WAX Giao dịch

Hiện không có

Về BitTorrent

 • Tên: BitTorrent

 • Biểu tượng: BTT

 • Nguồn cung lưu thông: 990 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 207

 • Lưu lượng trong 24h qua: 199 641 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,71 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,8 %

Về Waxp

 • Tên: Waxp

 • Biểu tượng: WAX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 287 565 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 155

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 127 664 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,88 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,5 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp