ELA sang AVAX Giao dịch

Hiện không có

Về Elastos

 • Tên Elastos

 • Biểu tượng ELA

 • Nguồn cung lưu thông 20 346 868 $

 • Nguồn cung tối đa 28 220 000 $

 • Xếp hạng cmc 435

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 894 563 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,64 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -16 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 19 %

Về Avalanche

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 470 880 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 12

 • Lưu lượng trong 24h qua 776 365 090 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 13 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp