ONT sang OMG Giao dịch

Hiện không có

Về Ontology

 • Tên Ontology

 • Biểu tượng ONT

 • Nguồn cung lưu thông 875 249 520 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 127

 • Lưu lượng trong 24h qua 87 427 715 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,86 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 9,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 17 %

Về OmiseGo

 • Tên OmiseGo

 • Biểu tượng OMG

 • Nguồn cung lưu thông 140 245 400 $

 • Nguồn cung tối đa 140 245 400 $

 • Xếp hạng cmc 112

 • Lưu lượng trong 24h qua 38 778 855 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,6 %

ONT sang OMG Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp