logo-big

NEXO sang AXS Giao dịch

Hiện không có

Về Nexo

 • Tên: Nexo

 • Biểu tượng: NEXO

 • Nguồn cung lưu thông: 560 000 010 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 72

 • Lưu lượng trong 24h qua: 12 908 762 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,51 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,4 %

Về Axie Infinity

 • Tên: Axie Infinity

 • Biểu tượng: AXS

 • Nguồn cung lưu thông: 83 056 187 $

 • Nguồn cung tối đa: 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 48

 • Lưu lượng trong 24h qua: 57 039 636 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,31 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,1 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp