logo-big

MATIC sang XRP Giao dịch

Hiện không có

Về Polygon

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 13

 • Lưu lượng trong 24h qua: 333 512 980 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,56 %

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 49 900 666 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 6

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 466 284 100 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,94 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,5 %

MATIC sang XRP Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp