logo-big

MANA sang ANKR Giao dịch

Hiện không có

Về Decentraland

 • Tên: Decentraland

 • Biểu tượng: MANA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 855 084 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 42

 • Lưu lượng trong 24h qua: 147 196 590 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,2 %

Về Ankr

 • Tên: Ankr

 • Biểu tượng: ANKR

 • Nguồn cung lưu thông: 9 662 899 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 109

 • Lưu lượng trong 24h qua: 39 532 471 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,83 %

MANA sang ANKR Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp