KAVA sang BTC Giao dịch

Hiện không có

Về Kava

 • Tên Kava

 • Biểu tượng KAVA

 • Nguồn cung lưu thông 250 874 930 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 81

 • Lưu lượng trong 24h qua 38 104 583 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -8,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -16 %

Về Bitcoin

 • Tên Bitcoin

 • Biểu tượng BTC

 • Nguồn cung lưu thông 19 125 493 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1

 • Lưu lượng trong 24h qua 29 906 147 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -8,3 %

KAVA sang BTC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp