logo-big

GRIN sang ARK Giao dịch

Hiện không có

Về Grin

 • Tên: Grin

 • Biểu tượng: GRIN

 • Nguồn cung lưu thông: 98 212 860 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 898

 • Lưu lượng trong 24h qua: 981 364 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,51 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 15 %

Về Ark

 • Tên: Ark

 • Biểu tượng: ARK

 • Nguồn cung lưu thông: 142 992 250 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 395

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 013 362 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,31 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7,8 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp