logo-big

FIL sang ETH Giao dịch

Hiện không có

Về Filecoin

 • Tên: Filecoin

 • Biểu tượng: FIL

 • Nguồn cung lưu thông: 331 634 960 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 31

 • Lưu lượng trong 24h qua: 87 610 187 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7 %

Về Ethereum

 • Tên: Ethereum

 • Biểu tượng: ETH

 • Nguồn cung lưu thông: 122 373 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 953 947 700 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,6 %

FIL sang ETH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp