logo-big

EGLD sang TT Giao dịch

Hiện không có

Về Elrond

 • Tên: Elrond

 • Biểu tượng: EGLD

 • Nguồn cung lưu thông: 23 780 845 $

 • Nguồn cung tối đa: 31 415 926 $

 • Xếp hạng cmc: 41

 • Lưu lượng trong 24h qua: 16 551 623 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,31 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,5 %

Về Thunder Token

 • Tên: Thunder Token

 • Biểu tượng: TT

 • Nguồn cung lưu thông: 10 025 534 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 397

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 406 515 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,3 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp