logo-big

DNT sang MATIC Giao dịch

Hiện không có

Về district0x

 • Tên: district0x

 • Biểu tượng: DNT

 • Nguồn cung lưu thông: 600 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 525

 • Lưu lượng trong 24h qua: 120 293 600 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 90 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 130 %

Về Polygon

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 10

 • Lưu lượng trong 24h qua: 546 733 220 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,74 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 12 %

DNT sang MATIC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp