logo-big

DGD sang FAIR Giao dịch

Hiện không có

Về DigixDAO

 • Tên: DigixDAO

 • Biểu tượng: DGD

 • Nguồn cung lưu thông: 73 874 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 858

 • Lưu lượng trong 24h qua: 0 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -16 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -17 %

Về FairGame

 • Tên: FairGame

 • Biểu tượng: FAIR

 • Nguồn cung lưu thông: 960 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1 406

 • Lưu lượng trong 24h qua: 117 707 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,66 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -9,5 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp