logo-big

CAKE sang DAI Giao dịch

Hiện không có

Về PancakeSwap

 • Tên: PancakeSwap

 • Biểu tượng: CAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 160 327 140 $

 • Nguồn cung tối đa: 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 60

 • Lưu lượng trong 24h qua: 26 396 986 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,11 %

Về Dai

 • Tên: Dai

 • Biểu tượng: DAI

 • Nguồn cung lưu thông: 5 686 018 800 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 12

 • Lưu lượng trong 24h qua: 211 040 860 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0 %

CAKE sang DAI Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp