logo-big

BTC sang VLX Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin

 • Tên: Bitcoin

 • Biểu tượng: BTC

 • Nguồn cung lưu thông: 19 228 306 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1

 • Lưu lượng trong 24h qua: 20 183 196 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,5 %

Về Velas

 • Tên: Velas

 • Biểu tượng: VLX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 386 145 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 297

 • Lưu lượng trong 24h qua: 582 962 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 14 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp