logo-big

AXS sang IOTX Giao dịch

Hiện không có

Về Axie Infinity

 • Tên: Axie Infinity

 • Biểu tượng: AXS

 • Nguồn cung lưu thông: 99 854 114 $

 • Nguồn cung tối đa: 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 50

 • Lưu lượng trong 24h qua: 547 339 540 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,81 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 28 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 33 %

Về IoTeX

 • Tên: IoTeX

 • Biểu tượng: IOTX

 • Nguồn cung lưu thông: 9 540 779 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 117

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 828 608 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,4 %

AXS sang IOTX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp