logo-big

ATOM sang BTC Giao dịch

Hiện không có

Về Cosmos

 • Tên: Cosmos

 • Biểu tượng: ATOM

 • Nguồn cung lưu thông: 286 370 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 23

 • Lưu lượng trong 24h qua: 258 343 250 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,54 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,89 %

Về Bitcoin

 • Tên: Bitcoin

 • Biểu tượng: BTC

 • Nguồn cung lưu thông: 19 169 768 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1

 • Lưu lượng trong 24h qua: 34 594 703 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,8 %

ATOM sang BTC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp