logo-big

ANKR sang MATIC Giao dịch

Hiện không có

Về Ankr

 • Tên: Ankr

 • Biểu tượng: ANKR

 • Nguồn cung lưu thông: 9 662 899 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 107

 • Lưu lượng trong 24h qua: 15 670 120 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,7 %

Về Polygon

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 13

 • Lưu lượng trong 24h qua: 234 733 030 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5 %

ANKR sang MATIC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp