SNX sang RVN Giao dịch

Hiện không có

Về Synthetix

 • Tên Synthetix

 • Biểu tượng SNX

 • Nguồn cung lưu thông 114 841 530 $

 • Nguồn cung tối đa 212 424 130 $

 • Xếp hạng cmc 100

 • Lưu lượng trong 24h qua 51 294 313 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -14 %

Về RavenCoin

 • Tên RavenCoin

 • Biểu tượng RVN

 • Nguồn cung lưu thông 10 473 290 000 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 104

 • Lưu lượng trong 24h qua 20 272 883 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -15 %

SNX sang RVN Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp