logo-big

Vid (VI) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,091 USD 0%

0,00000388 BTC 0,55%

Vốn hóa thị trường
2,377,594 $
Lưu lượng trong 24h qua
0 $
  • Tên: Vid

  • Biểu tượng: VI

  • Nguồn cung lưu thông: 26 178 911 $

  • Nguồn cung tối đa: 888 888 890 $

  • Xếp hạng cmc: 0

  • Lưu lượng trong 24h qua: 0 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: 0 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: 0 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -42 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp