logo-big

FairGame (FAIR) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,001 USD 12,41%

0,00000005 BTC 12,54%

Vốn hóa thị trường
1,138,623 $
Lưu lượng trong 24h qua
153,087 $
  • Tên: FairGame

  • Biểu tượng: FAIR

  • Nguồn cung lưu thông: 960 000 000 $

  • Nguồn cung tối đa: 1 200 000 000 $

  • Xếp hạng cmc: 1 415

  • Lưu lượng trong 24h qua: 153 087 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: 1,2 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: 12 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 29 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp