logo-big

ZRX so với XVG so sánh

Hiện không có

Về ZRX

 • Tên: 0x

 • Biểu tượng: ZRX

 • Nguồn cung lưu thông: 847 496 060 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 122

 • Lưu lượng trong 24h qua: 11 658 148 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,5 %

Về XVG

 • Tên: Verge

 • Biểu tượng: XVG

 • Nguồn cung lưu thông: 16 512 326 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 16 555 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 348

 • Lưu lượng trong 24h qua: 846 934,44 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,062 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan