logo-big

XRP so với GRT so sánh

Hiện không có

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 50 290 029 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 7

 • Lưu lượng trong 24h qua: 784 907 090 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,44 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,3 %

Về GRT

 • Tên: The Graph

 • Biểu tượng: GRT

 • Nguồn cung lưu thông: 6 900 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 057 044 000 $

 • Xếp hạng cmc: 72

 • Lưu lượng trong 24h qua: 16 410 478 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan