logo-big

ZEC so với BTC so sánh

Hiện không có

Về ZEC

 • Tên: Zcash

 • Biểu tượng: ZEC

 • Nguồn cung lưu thông: 16 283 013 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 61

 • Lưu lượng trong 24h qua: 55 661 988 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,2 %

Về BTC

 • Tên: Bitcoin

 • Biểu tượng: BTC

 • Nguồn cung lưu thông: 19 280 800 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1

 • Lưu lượng trong 24h qua: 26 518 615 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,69 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan