logo-big

XRP so với CAKE so sánh

Hiện không có

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 50 260 446 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 7

 • Lưu lượng trong 24h qua: 701 574 830 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,0036 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2 %

Về CAKE

 • Tên: PancakeSwap

 • Biểu tượng: CAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 156 935 960 $

 • Nguồn cung tối đa: 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 61

 • Lưu lượng trong 24h qua: 14 891 913 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,82 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan