logo-big

XRP so với ADA so sánh

Hiện không có

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 49 900 666 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 6

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 797 165 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,63 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4 %

Về ADA

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 253 115 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 8

 • Lưu lượng trong 24h qua: 414 806 470 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan