logo-big

XLM so với SOL so sánh

Hiện không có

Về XLM

 • Tên: Stellar

 • Biểu tượng: XLM

 • Nguồn cung lưu thông: 26 335 105 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc: 29

 • Lưu lượng trong 24h qua: 67 561 149 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,8 %

Về SOL

 • Tên: Solana

 • Biểu tượng: SOL

 • Nguồn cung lưu thông: 373 972 700 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 11

 • Lưu lượng trong 24h qua: 493 041 340 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,82 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -8,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan