logo-big

WAX so với MATIC so sánh

Hiện không có

Về WAX

 • Tên: WAX

 • Biểu tượng: WAX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 365 160 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 162

 • Lưu lượng trong 24h qua: 18 547 887 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,75 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,8 %

Về MATIC

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 10

 • Lưu lượng trong 24h qua: 932 679 390 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 14 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan