logo-big

USDT so với REP so sánh

Hiện không có

Về USDT

 • Tên: Tether

 • Biểu tượng: USDT

 • Nguồn cung lưu thông: 67 776 035 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 3

 • Lưu lượng trong 24h qua: 36 187 710 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,00063 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,014 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,0075 %

Về REP

 • Tên: Augur

 • Biểu tượng: REP

 • Nguồn cung lưu thông: 11 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 334

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 422 427,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan