SUSHI so với FTT so sánh

Hiện không có

Về SUSHI

 • Tên SushiSwap

 • Biểu tượng SUSHI

 • Nguồn cung lưu thông 127 244 440 $

 • Nguồn cung tối đa 250 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 147

 • Lưu lượng trong 24h qua 54 918 566 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,2 %

Về FTT

 • Tên FTX Token

 • Biểu tượng FTT

 • Nguồn cung lưu thông 134 598 600 $

 • Nguồn cung tối đa 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc 24

 • Lưu lượng trong 24h qua 325 992 060 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan