SKY so với CRO so sánh

Hiện không có

Về SKY

 • Tên Skycoin

 • Biểu tượng SKY

 • Nguồn cung lưu thông 22 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1 298

 • Lưu lượng trong 24h qua 79,924714 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -5,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -33 %

Về CRO

 • Tên Cronos

 • Biểu tượng CRO

 • Nguồn cung lưu thông 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc 25

 • Lưu lượng trong 24h qua 17 962 719 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,017 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan